การประมวลผลข้อมูลและการจัดแฟ้มข้อมูล /

กานดา ไทพาณิชย์

Main Author: กานดา ไทพาณิชย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542
Subjects: การจัดแฟ้มข้อมูล -- (คอมพิวเตอร์)
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QA76.9.F5 ก432ก 2542
Copy 1
Available