รายงานการวิจัยเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยในองค์กรชุมชนชมรมการแพทย์แผนไทย พิษณุโลก วัดทองหลาง บ้านทองหลาง ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก /

หาญชัย สงวนให้

No Cover Image
Main Author: หาญชัย สงวนให้
Other Authors: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สถาบันราชภักพิบูลสงคราม, 2542
Subjects: การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนโบราณ
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: R729.5.R87 ห527ร 2542
Copy 1
Being repaired Quick Book