รายงานการวิจัยเรื่องยาสมุนไพรกับวิถีชีวิตของชาวอีสาน =

The healing herbs in Northeastern Thailand /

พิสิฏฐ์ บุญไชย

No Cover Image
Main Author: พิสิฏฐ์ บุญไชย
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541
Subjects: สมุนไพร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!