80 ปี การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2457-2537 =

80th anniversary of pharmacy in Thailand /

การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

No Cover Image
Other Authors: การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Education, Pharmacy Thailand
Pharmacy history Thailand
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: QV18 ป818 2537
Copy 3
Available
Copy 1
Available