ความเป็นอนิจจังของสังคม /

ปรีดี พนมยงค์ ; สันติสุข โสภณสิริ, บรรณาธิการ

Main Author: ปรีดี พนมยงค์
Other Authors: สันติสุข โสภณสิริ, คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: ปรัชญากับสังคมศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: B63 ป472ค 2542
Copy 2
Available
Copy 1
Available