กฎหมายสัญญา :

สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม /

ดาราพร ถิระวัฒน์

Main Author: ดาราพร ถิระวัฒน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: KPT858 ค425ก 2542
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 8
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available