ผักพื้นบ้านภาคอีสาน /

กัญจนา ดีวิเศษ, อร่าม คุ้มกลาง, บรรณาธิการ

Other Authors: กัญจนา ดีวิเศษ, อร่าม คุ้มกลาง, กรมการแพทย์. สถาบันการแพทย์แผนไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2541
Subjects: ผัก –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– บัญชีรายชื่อ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: QK364 ผ259 2541
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 10
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 2
Available