ศิลปะภาคเหนือ :

หริภุญชัย-ล้านนา /

สันติ เล็กสุขุม ; จิตติมา สุทธศรี, บรรณาธิการ

Main Author: สันติ เล็กสุขุม
Other Authors: จิตติมา สุทธศรี
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2538
Subjects: ศิลปะ -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
เจดีย์
พระพุทธรูป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: N7322.N63 ส582ศ 2538
Copy 4
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: N7322.N63 ส582ศ 2538
Copy 1
Available
Copy 2
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: N7322.N63 ส582ศ 2538
Copy 3
Available