ศิลปะภาคเหนือ :

หริภุญชัย-ล้านนา /

สันติ เล็กสุขุม ; จิตติมา สุทธศรี, บรรณาธิการ

Main Author: สันติ เล็กสุขุม
Other Authors: จิตติมา สุทธศรี
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2538
Subjects: ศิลปะ -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
เจดีย์
พระพุทธรูป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!