ศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวตรังในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง /

สิริเสาวภาคย์ เชาวเหม

No Cover Image
Main Author: สิริเสาวภาคย์ เชาวเหม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2543
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543.
Subjects: การบริโภค -- อาหาร
วัฒนธรรมกับอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GN407 ส731ศ 2543
Copy 1
Available