ฟิสิกส์พื้นฐาน /

ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง

Main Author: ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง
Other Authors: สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542
Subjects: ฟิสิกส์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QC30 ด123พ 2542
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available