รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค :

วันที่ 27-28 กันยายน 2542 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี /

สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542
Subjects: การศึกษาขั้นอุดมศึกษา –– การประชุม
ความร่วมมือทางการศึกษา –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information