หนังสือประกาศโฆษณา :

การจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร /

สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

No Cover Image
Other Authors: กรมทรัพย์สินทางปัญญา. สำนักสิทธิบัตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2543
Subjects: สิ่งประดิษฐ์ –– ไทย –– วารสาร
สิทธิบัตร –– ไทย –– วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: T212 ห144 2543
Volume ล.4 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.5 Copy 1
Available