การบริหารงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย =

University library administration /

อมรา อิสระชาญพานิช

Main Author: อมรา อิสระชาญพานิช
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด. ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
Subjects: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z675.U5 อ293ก 2536
Copy 1
Available