25 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า /

บรรณาธิการ ทิพย์ ศรีไพศาล, วิชัย ประยูรวิวัฒน์, และอุษณีย์ เกษมสันต์

No Cover Image
Other Authors: ทิพย์ ศรีไพศาล,, วิชัย ประยูรวิวัฒน์,, อุษณีย์ เกษมสันต์,, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2543
Subjects: วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Phramongkutklao -- College -- of -- Medicine -- history
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Reference

Call Number: 610.7 ย318 2543
Copy 1
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: UH475.T5 ย318 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available