พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐฯ =

Indelible impressions of a royal visit :

กระทรวงการต่างประเทศ ; บรรณาธิการ ขนิษฐา วงศ์พานิช, อุบล ใช้สงวน, ละออทอง อัมรินทร์รัตน์

Corporate Author: กระทรวงการต่างประเทศ
Other Authors: ขนิษฐา วงศ์พานิช, อุบล ใช้สงวน, ละออทอง อัมรินทร์รัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2542
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– การเยือนต่างประเทศ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– การเยือนต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 พ321 2542
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available