พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /

คณะทำงานจัดทำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ; อุษณีย์ เกษมสันต์, บรรณาธิการ

Corporate Author: คณะทำงานจัดทำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Other Authors: อุษณีย์ เกษมสันต์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2542
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ -- การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม -- การพัฒนา
กองทัพไทย -- การพัฒนาประเทศ
โครงการพระราชดำริ -- กองทัพไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ค125พ 2542
Copy 1
Available