การสัมมนาวิชาการ โครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดิน.

ครั้งที่ 2 เรื่องฐานปัญญาไทยในโลกสากล /

ราชบัณฑิตยสถาน กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาทางวิชาการโครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดิน, มหาวิทยาลัยศิลปากร. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ราชบัณฑิตยสถาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543
Subjects: สังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HM101 ก525ก 2542
Copy 1
Available