ชนบทไทย :

การพัฒนาสู่ประชาสังคม /

บุญนาค ตีวกุล

No Cover Image
Main Author: บุญนาค ตีวกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปกร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 บ475ช 2543
Copy 1 Quarantine