พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่ /

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Corporate Author: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัฒิศาสนาไทย สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี, 2539
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
ราชวงศ์จักรี
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS589.C5 ล761พ 2539
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available