วิเคราะห์แนวคิดต่อเหตุการณ์และสภาพสังคมระหว่างปี พ.ศ. 2521-2532 ที่สะท้อนจาก ข้างคลองคันนายาว ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ /

นงนุช สามารถ

No Cover Image
Main Author: นงนุช สามารถ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2543
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543.
Subjects: กวีนิพนธ์ไทย
กวีนิพนธ์ไทย -- ประวัติและวิจารณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4202 น139ว 2543
Copy 1
Available