การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา /

ขจีพรรณ จันทระ

No Cover Image
Main Author: ขจีพรรณ จันทระ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2543
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543.
Subjects: ภาษาไทย -- การอ่าน -- (ประถมศึกษา)
การอ่านขั้นประถมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1573 ข145ก 2543
Copy 1
Available