รายงานการสำรวจอุตสาหกรรม พ.ศ... ภาคเหนือ = report of the ... industrial survey Northern region /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542
Subjects: สถิติอุตสาหกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD2356.T5 ส183ร 2542
Copy 1
Available