สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลและแพทย์ในภาคใต้ของประเทศไทย =

Patients' rights perceived by nurses and physicians in Southern Thailand /

กัลยาณี เกื้อก่อพรม

No Cover Image
Main Author: กัลยาณี เกื้อก่อพรม
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543.
Subjects: Dissertations, -- Academic
Patient -- Advocacy
Perception
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ก412ส 2543
Copy 1
Available