เปรียบเทียบการรับรู้สิทธิที่ผู้ป่วยควรได้รับและสิทธิที่ได้รับจริงระหว่างผู้ป่วยไทยพุทธกับไทยมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทย =

A comparative study of the perceived expectation and actually received on patients' rights among the Thai Buddhist and Thai Muslim patients in Southern Thailand /

จินตา เกียรติศักดิ์โสภณ

No Cover Image
Main Author: จินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543.
Subjects: Dissertations, -- Academic
Patient -- Advocacy
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 จ486ป 2543
Copy 1
Available