อัครมหาราชา ปิ่นฟ้าคมนาคม /

กระทรวงคมนาคม

Corporate Author: กระทรวงคมนาคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
คมนาคม –– ไทย
การขนส่ง –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: HE151 ค149อ 2543
Copy 1
Available