เอกกษัตริย์อัจฉริยภาษา :

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช /

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ; จารุวรรณ ธรรมวัตร, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: จารุวรรณ ธรรมวัตร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2543
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระบรมราโชวาท
ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชดำริ
พระราชดำริ
พระบรมราโชวาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS586 อ871 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available