ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา =

Effects of supportive psychotherapy group on hope of cervical cancer patients receiving radiotherapy /

สุนทรี วัฒนเบญจโสภา

No Cover Image
Main Author: สุนทรี วัฒนเบญจโสภา
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
Subjects: Cervix -- Neoplasms -- radiotherapy
Dissertations, -- Academic
Psychotherapy, -- Group
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ส814ผ 2543
Copy 1
Available