ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา =

Effects of supportive psychotherapy group on hope of cervical cancer patients receiving radiotherapy /

สุนทรี วัฒนเบญจโสภา

No Cover Image
Main Author: สุนทรี วัฒนเบญจโสภา
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Subjects: Cervix Neoplasms –– radiotherapy.
Dissertations, Academic.
Psychotherapy, Group.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: ก-ญ, 71 แผ่น ; 30 ซม
Bibliography: บรรณานุกรม: แผ่น 54-59.