สารคดีวัฒนธรรมประเพณีไทย ชุดที่ 1

No Cover Image
Format: VIDEODISK
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรส วิดีโอ จำกัด, 2543
Subjects: ไทย -- (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ตรัง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
พิจิตร -- ความเป็นอยู่และประเพณี
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
อุบลราชธานี -- ความเป็นอยู่และประเพณี
เลย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD1154
Copy 2
Available