สิทธิการดื้อแพ่งต่อกฎหมาย =

Civil disobedience /

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

Main Author: สมชาย ปรีชาศิลปกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543
Subjects: การดื้อแพ่งของพลเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JC328.3 ส239ส 2543
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 6
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available