การสำรวจข้อมูลกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย ปี 2542-2543 =

A survey on activities of people living with HIV/AIDS groups in Thailand, 1999-2000 /

กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ ; ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน, บรรณาธิการ

Corporate Author: กรมควบคุมโรคติดต่อ. กองโรคเอดส์
Other Authors: ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2543
Subjects: องค์การพัฒนาเอกชน ทำเนียบนาม ไทย
โรคเอดส์ วิจัย ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ค178ก 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available