รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้ยา Zidovudine ในผู้ป่วยเอดส์ การศึกษา Immunologic Factors ซึ่งมีบทบาทต่อการดำเนินการโรคเอดส์ในเด็กที่ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทย /

สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

Corporate Author: สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
Subjects: โรคเอดส์ –– การรักษาด้วยยา –– วิจัย
โรคเอดส์ในเด็ก –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC607.A26 ช193ร 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available