เอกสารประกอบการสอนวิชามาตรฐานและกฎหมายอาหาร =

Food standard and regulation /

จิราภรณ์ สอดจิตร์

No Cover Image
Main Author: จิราภรณ์ สอดจิตร์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: n/a
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541
Subjects: อาหาร –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อาหาร –– มาตรฐาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information