สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร :

แผนการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณโป่งเดือดป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ /

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2539
Subjects: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นโยบาสิ่งแวดล้อม -- ไทย -- เชียงใหม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QH541.5.H65 ก782ส 2539
Copy 1
Available