การตรวจโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง =

Ultrasonography /

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; บรรณาธิการ, จิตเจริญ ไชยาคำ, จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

Other Authors: จิตเจริญ ไชยาคำ,, จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Ultrasonography
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี
Physical Description: 85 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายบท
ISBN: 9746741152