การตรวจโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง =

Ultrasonography /

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; บรรณาธิการ, จิตเจริญ ไชยาคำ, จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

Other Authors: จิตเจริญ ไชยาคำ,, จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Ultrasonography
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WN208 ก451 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available