รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 2538 =

Comparative study of the achievement between quota allocation and entrance examination procedure (Cohort 1995) /

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2538
Subjects: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -- การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -- การสอบ
สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LG395.T5.S87 ท592ร 2538
Copy 1
Available