สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี.

เเล่ม 1-2 /

กรมศิลปากร

Corporate Author: กรมศิลปากร
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2542
Subjects: ไตรภูมิ ภาพ
จิตรกรรมพุทธศาสนา ไทย
สมุดขอย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: BQ4570.C6 ส528ส 2542
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available