ร่างกฎหมายหลักเพื่อการปฏิรูปการศึกษา :

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่อยู่ในขอบเขตภารกิจของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา /

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2543
Subjects: กฎหมายการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: KPT3138 ร399 2543
Copy 4
Available
Copy 11
Available
Copy 3
Available
Copy 9
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 12
Available
Copy 2
Available
Copy 10
Available
Copy 8
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: KPT3138 ร399 2543
Copy 1
Available
Copy 6
Available

Education, Stack

Call Number: 348.02 ร399 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: KPT3138 ร399 2543
Copy 13
Not available