มนุษย์-ระบบนิเวศและสภาพนิเวศในประเทศไทย /

อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์

Main Author: อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: นิเวศวิทยา
มนุษย์ –– อิทธิพลต่อธรรมชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QH541.2 อ867ม 2543
Copy 1
Available