การบาดเจ็บหลายระบบ =

Multiple injuries /

สุกษม อัตนวานิช...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: สุกษม อัตนวานิช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.วรานนท์เอ็นเตอร์ไพรส์, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Multiple Trauma.
Wounds and Injuries.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WO700 ก459 2542
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available