วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก =

Basic and clinical immunology /

หน่วยวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ไหม รัตนวรารักษ์, บรรณาธิการ

Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา. หน่วยวิทยาภูมิคุ้มกัน
Other Authors: ไหม รัตนวรารักษ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Allergy -- and -- Immunology
Hypersensitivity
Immunologic -- Diseases
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW504 จ683ว 2543
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available