การสร้างเครือข่ายการทำงาน :

ข้อควรพิจารณาบางประการ /

นฤมล นิราทร

No Cover Image
Main Author: นฤมล นิราทร
Other Authors: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
Subjects: นฤมล -- นิราทร -- 2543
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
แรงงานเด็ก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD6231 น276ก 2543
Copy 1
Available