ปัญหาสังคม /

สุพัตรา สุภาพ

Main Author: สุพัตรา สุภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
Subjects: ประวัติและภาวะสังคม –– งานทั่วไป
ปัญหาสังคม –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.A1 ส831ป 2542
Copy 1
Available