เคมีอินทรีย์ /

เกษร พะลัง

Main Author: เกษร พะลัง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: อินทรียเคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QD251.2 ก814ค 2543
Copy 9
Available
Copy 1
Available
Copy 8
Available
Copy 7
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: QD251.2 ก814ค 2543
Copy 10
Available