แบบลักษณ์ภาษา /

ปราณี กุลละวณิชย์

Main Author: ปราณี กุลละวณิชย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Subjects: ภาษาไทย -- ไวยากรณ์
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี: หน้า 123-126.
Physical Description: 126 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 119-122.
ISBN: 9743335625