โปรแกรมจัดการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ =

Engingeering library management program /

วีระพงษ์ ศรีวราสาสน์, วัชรพงษ์ เจริญขำ

No Cover Image
Main Author: วีระพงษ์ ศรีวราสาสน์
Other Authors: วัชรพงษ์ เจริญขำ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2543
Thesis Information: โครงงานวิศวกรรม (วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Z678.9 ว846ป 2543
Copy 1
Available