การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม /

ปรียา ตันวิพัฒน์

No Cover Image
วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
Main Author: ปรียา ตันวิพัฒน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2544
Tag 502: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
Subjects: ช่างอุตสาหกรรม
แบบประเมินคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TA158 ป473ก 2544
Copy 1
Available