แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทไทยในภาคกลาง /

โดย กานดา ผรณเกียรติ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: กานดา ผรณเกียรติ์, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
Subjects: สังคมวิทยาชนบท -- ไทย -- (ภาคกลาง) -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา) -- วิจัย
ชนบทศึกษา -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา) -- ไทย -- (ภาคกลาง) -- วิจัย
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคกลาง) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HT411 บ892 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available